kolayitalyanca@gmail.com

Roma’da Geleneksel Tanrılar

İlk Romalılar her nesnede, her canlıda tanrısal bir güç görürler; bu belirsiz güçler doğa olaylarını, insanların eylemlerini yönlendirirler. Bunlar giderek açıklık kazanmış ve böylece kaynaklar ve akar sular Pınar’da tanrılarını bulmuşlardır. Aynı şekilde, buğdaydan pas hastalığını uzak tutan Robigus da bir tanrıdır; Flora ve Pomona ise çiçek ve meyve tanrıçalarıdır. İmparatorluğun şehirleşen Romasında ayrıca, sürülerin koruyucuları Pales ve Faunus, korulukları bekleyen Silvanus ve tarlanın sınır taşı demek olan Terminus da kutsanır.

Bu tanrılar arasında güçlü kişilikli birkaç tanrı sıyrılır: En tipikleri olan Ianus zamanda ve mekanda her başlangıcın ve her geçiş yerinin tanrısıdır: Örneğin, şehirlerin kapıları, evlerin eşikleri, ayların ve yılın başlangıcı ona adanmıştır. Aile ocağının alevi sayılan ve doğrudan sitenin yaşamınında da önemli bir yer tutan Vesta Romalıların ilkel kulübelerine benzer yuvarlak tapınaklarda kutsanmıştır. Saturnus yıl sonu şölenlerini yönlendirir. Bizim karnavallarımızın öncüsü olan Saturnales bayramlarında hizmetçiler efendilerinin elbisesini giyer, rolünü takınırlardı.

Savaş tanrısı Mars bir yandan da bitkilerin gelişmesini sağlar. Julius Caesar’dan önce yıl onun adını taşıyan ay ile başlar ve takip eder dolunayda hayvan derisi giymiş bir kişi, Mamurius Veterius, yaşlı Mars, Roma’dan kovulurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir