kolayitalyanca@gmail.com

Kategori: BASİT DÜZEY/LIVELLO SEMPLICE

Belirtisiz Harfitarifler

Articoli indeterminativi Bilinmeyen, belirli olmaya yani belirsiz herhangi bir şeyi ifade etmek için “belirtisiz harfitarif” kullanılır. Eril isimlerin belirtisiz harfitarifi un ya da uno, dişil isimlerinki ise una ya un’ dur. Eril İsimler Sesli harfle başlayan eril isimler un harfitarifi alır. Per esempio: un albero, un uccello, un animale, un ombrello, un insetto, un angelo…
Devamı

Yeni Başlayanlar için 12 İtalyanca İfade

Herkese merhaba arkadaşlar! Ciao a tutti! Kaydedip her zaman yanınızda bulundurabileceğiniz bir görseli aşağıda paylaşıyorum. Bir göz gezdirin derim. Öneri ve eleştirilerinizi her zaman bekliyorum. Sevgiler.

Belirtili Harfitarifler | Articoli determinativi

Bilinen, belirli bir şeyi ifade etmek için “belirtili harfitarif” articolo determinativo kullanılır. Eril isimlerin harfi harfitarifi l’, lo ya da il; dişi isimlerin harfitarifi ise la ya da l’dir. ERİL İSİMLERDE BELİRTİLİ HARFİ TARİF 1- Sesli harfle başlayan eril isimler l’ harfitarifi alır. l’albero – ağaç l’ombrello – şemsiye l’uccello – kuş l’angele – melek…
Devamı

Vurgu | Accento

İtalyanca sözcükleri okurken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de vurgudur. Başlıca vurgu kurulları: Tek heceli sözcüklerde vurgu sesli harf üzerindedir.  re (kral) Sonu vurgulu “à, è, ì, ò, ù” harfleri ile biten sözcüklerde vurgu bu harflerin üzerindedir: città (şehir) caffè (kahve) falò (kamp ateşi) virtù (erdem) İki heceli sözcüklerde vurgu her zaman ilk…
Devamı

Stagioni, Mesi, Giorni / Mevsimler, Aylar, Günler

Stagioni [sta’coni] – Mevsimlerla primavera [la primavera] – ilkbaharin (di) primavera [in di primavera] – ilkbahardal’inverno [lin’verno] – kışd’inverno, in inverno [din’verno, in in’verno] – kışınl’autunno [lau’tunno] – sonbahard’autunno, in autunno [d’au’tunno, in autunno] – sonbahardal’estate [lestate] – yazd’estate, in estate [de’state, in estate] – yazın Mesi Dell’Anno [mezi del’lanno] – Yılın AylarıGennaio [cennayo] –…
Devamı

Numeri Ordinali e Frazioni / Sıra Sayıları ve Kesirler

Birinci – 1. – primo, a [primo, a]İkinci – 2. – secondo [se’kondo]Üçüncü – 3. – terzo [tertzo]Dördüncü – 4. – quarto [kuarto]Beşinci – 5. – quinto [kuinto]Altıncı – 6. – sesto [sesto]Yedinci – 7. – settimo [set’timo]Sekizinci – 8. – ottavo [ot’tavo]Dokuzuncu – 9. – nono [nono]Onuncu – 10. – decimo [deçimo]On birinci –…
Devamı

Saatler / Ore

Indicare le ore in italiano Vocabolario di base (evvela bu konuda temel olarak bilmemiz gereken kelimelere değinebiliriz);l’ora – le ore (saat)in minuto – i munuti (dakika)il secondo – i secondi (saat)un quarto (çeyrek)tre quarti (dörtte üçü)Che ora è? (Saat kaç?)Che ore sono? (Saat kaç?) *Genelde bu ifade sıklıkla kullanılır.Scuzi, che ore sono? (Afedersiniz, saat kaç?)Mi…
Devamı

Essere e Avere | Esercisi 1

EssereIo sonoTu seiLui/lei èNoi siamoVoi sieteLoro sono AvereIo hoTu haiLui/lei haNoi abbiamoVoi aveteLoro hanno Esercizi 1 Essere1- tu ………. alto2- io ………….magro3- noi ……….. amici4- loro ……….. stranieri5- voi ………. stanchi6- lui ……….. simpatico7- lei …………. bella fai la frase negativa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Avere1- noi …………….. la bicicletta2- voi ………….. i soldi3- lui ………….. il biglietto4- lei…
Devamı

NOMI E ARTICOLI / İSİM VE HAFİ TARİFLER

İtalyanca’da isimler, eril (maschile) ve dişil (femminile) olmak üzere ikiye ayrılır. Eril isimler, çoğunlukla “-o” ya da “-e”, dişil isimler ise çoğunlukla “-a” ya da “-e” harfi ile biter. İsimler çoğul olduğunda, “-o” ve “-e” harfleri “-i” harfine, “-a” harfi ise “-e” harfine dönüşür.  Şu şekilde özetlenebilir: Harfitarif (Articolo)İtalyanca’da her isim bir harfitarif (articolo) ile…
Devamı

Pronuncia/Telaffuz Kuralları

“C” HARFİ I. “C” harfinden sonra kalın sesli bir harf geldiğinde: ca – ka co – ko cu – ku II. ince sesli bir harf geldiğinde ise: ci – çi ce – çe şeklinde okunur III. I. grupta yer alan sert sesleri yumuşatmak için “c” harfinden sonra “i” harfi getirilebilir, bu şekilde; c(i)a – ça…
Devamı