kolayitalyanca@gmail.com

Kategori: GRAMER/GRAMMATICO

Belirtisiz Harfitarifler

Articoli indeterminativi Bilinmeyen, belirli olmaya yani belirsiz herhangi bir şeyi ifade etmek için “belirtisiz harfitarif” kullanılır. Eril isimlerin belirtisiz harfitarifi un ya da uno, dişil isimlerinki ise una ya un’ dur. Eril İsimler Sesli harfle başlayan eril isimler un harfitarifi alır. Per esempio: un albero, un uccello, un animale, un ombrello, un insetto, un angelo…
Devamı

NOMI E ARTICOLI / İSİM VE HAFİ TARİFLER

İtalyanca’da isimler, eril (maschile) ve dişil (femminile) olmak üzere ikiye ayrılır. Eril isimler, çoğunlukla “-o” ya da “-e”, dişil isimler ise çoğunlukla “-a” ya da “-e” harfi ile biter. İsimler çoğul olduğunda, “-o” ve “-e” harfleri “-i” harfine, “-a” harfi ise “-e” harfine dönüşür.  Şu şekilde özetlenebilir: Harfitarif (Articolo)İtalyanca’da her isim bir harfitarif (articolo) ile…
Devamı

Pronuncia/Telaffuz Kuralları

“C” HARFİ I. “C” harfinden sonra kalın sesli bir harf geldiğinde: ca – ka co – ko cu – ku II. ince sesli bir harf geldiğinde ise: ci – çi ce – çe şeklinde okunur III. I. grupta yer alan sert sesleri yumuşatmak için “c” harfinden sonra “i” harfi getirilebilir, bu şekilde; c(i)a – ça…
Devamı

L’alfabeto – İtalyan Alfabesi

Bir dili öğrenmenin ilk aşaması, o dilin alfabesini öğrenmektir. İtalyan alfabesi de 21 harften oluşur. Bunlardan 5 tanesi sesli harf (vokali) ve 16 tanesi sessiz harf (consonanti)’dir. SESLİ HARFLER: a, e, i, o, u  ♦ Bir de bu harflerin vurgu işareti ile işaretlenmiş halleri vardır. Bu durumda vurgu işareti olan hece daha vurgulu okunur.  à, á,…
Devamı